It Twalûk: een ZML-school

It Twalûk is een openbare school voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen. De school heeft twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van vier tot en met twaalf jaar, en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met leerlingen van twaalf tot twintig jaar.

De school is toegankelijk voor leerlingen met een verstandelijke beperking en voor leerlingen die daarnaast nog een andere beperking hebben, zoals een lichamelijke handicap, een gedragsprobleem of een zeer lage verstandelijke mogelijkheid. Het onderwijs is vooral gericht op de mogelijkheden van een leerling en niet op de tekorten. Voor alle leerlingen geldt: je leert wat je kan.

It Twalûk is gevestigd in Leeuwarden (locatie Larix voor SO en locatie Haydn voor VSO) en in Franeker (SO). It Twalûk maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân. Deze stichting vormt het bevoegd gezag van de aangesloten scholen.